Saturday, February 22, 2014

Sochi olümpiamängud 2014

Kaks nädalat väldanud Sochi OM leidis kajastamist ka Pelgulinna Gümnaasiumis. Kehalise kasvatuse tundide üheks osaks on ju riikliku õppekava järgi sporditeadmised suurvõistlustest ja tuntuimatest sportlstest. Kuidas muidu tuua paremini  neid teadmisi õpilasteni, kui mitte TV kaudu, kui OM otsepildis. Nii kogunesidki õpilased teleri ette kaasaelamaks lemmiksportlastele ning tutvumaks uuemate, noortele enam huvipakkuvatele spordialadele. Neil olümpiamängudel olid, nendeks aladeks kindlasti lumelaual erinevad võistlusklassid.
Kahjuks olid eestlaste tulemused Sochi OM-l kesised, kuid kaasaelamist teistele rahvustele ikka leidus, kas või põhjanaabrid soomlased. Meil ju hümnidki sarnased.
Aitäh õp Petrile, kes pildi klõpsutas. Pildil 6c klass.

No comments: