Saturday, June 9, 2012

XXI sajandi esimene kehalise eksam PG-s

8. juuni 2012 sai olema see ajalooline päev Pelgulinna Gümnaasiumis XXI sajandil, kui kehalise kasvatuse õpetajad ning kooli tantsuõpetaja viisid läbi kooli kehalise kasvatuse lõpueksami 12. klassile. "Pioneere", kes selle aine valisid oli algselt 8, kuid lõpuks eksamile tuli 7 vaprat.
Kehalise kasvatuse eksam Pelgulinna Gümnaasiumis on kokku miksitud Jacob Westholmi, Kunda Ühisgümnaasiumi ning Tallinna Ülikooli kehalise kasvatuse eksamitest, mida kohendasime enda koolile omaseks, st mida oleme oma õpilastele eelnevalt õpetanud. Eksam koosnes kahest teooriaosast (võimlemise termoniloogia + olümpiavõitjate test), kahest võimlemise osast (hüpits + koordinatsiooni harjutus), korvpalli kombinatsioonharjutusest ning kergejõustikust (100m jooks, kaugushüpe, Cooperi test).
Eksamitegijatele oli eelnevalt kätte jagatud materjalid (aprill), mille põhjal end edukaks eksamiks ettevalmistada.
Pean mainima ning tegin seda ka oma õpilastele, et kehalise kasvatuse eksam ei ole kerge. Selleks tuleb ettevalmistusi teha ning end kehast ja vaimust kõvasti harida. See väljendub ju sõnaski KEHAKULTUUR (keha - füüsiline vorm, kultuur - vaimne vorm).
Meie XXI sajandi esimene kehalise kasvatuse eksam ei toonud õpetajatele üllatusi, võibolla õpilastele, aga kahtlen selleski. Kes tegi endaga tööd, sai "5", kes tuli "mütsiga lööma", sai kehvema hinde. Kokkuvõtvalt võib pidada eksamit hästi õnnestunuks.
Suur tänu õpetajatele: Marina Kuznetsova, Riina Noole, Riina Randlepp, Rea Lillemets.