Monday, March 4, 2013

Maskotikonkurss lõppenud ja kooliolümpia saab endale maskoti!

28.veebruaril jõudis lõpule suurprojekti "Kooliolümpiamängude" maskotikonkurss. Maskotikavandeid laekus ligi 60. Kõige agaramad maskotikavandajad olid algklasside õpilased. Pean siinkohal ära märkima, et õpilastel on väga vahvaid ideid ning pea kõik olid oma tegelaskuju ka ilmekalt iseloomustanud.
Pelgulinna kooliolümpiamängude maskoti valimiseks kogunes žürii, kuhu kuulus 4 kunstiõpetajat, 3 kehalise kasvatuse õpetajat, 5 abiturienti ja 1 vilistlane.
Maskotikonkursi peapreemia läheb 4bk klassi õpilasele JAANUS PAULUSELE. "Trossit ja Trosit" eest.

Eripreemiakuulub aga 5c klassi õpilasele EDVIN KIN´le kooli fassaadi mustri loova kasutamise eest. "Pelgman" kavandi eest.
Suur tänu ka kunstiõpetust andvatele õpetajatele, kelle suure abiga sai konkurss võimalikuks.

No comments: